Het team van Compas+ Educatie

    Hanne Ramaekers
Ellen Steffens                    Hanne Wolff

Compas+ Educatie kenmerkt zich door breed aanbod van onderwijsdiensten. ‘Advies en Begeleiding’ en ‘Huiswerkbegeleiding’ zijn de pijlers. Binnen ‘Advies en Begeleiding’ werken een orthopedagoge en psychologen samen en richten wij ons op de diagnose en advies bij leerproblemen en studiekeuzes. Wij verrichten psychodiagnostisch onderzoek bij jeugdigen en geven advies aan leerlingen en ouders. U kunt bijvoorbeeld denken aan intelligentieonderzoeken (NIO en WISC), onderzoek naar dyslexie, hoogbegaafdheid en onderpresteren, maar ook aan onderzoek naar studie- en beroepskeuze. Onze professionals zijn geregistreerd als lid van NVO en/of NIP.

Tevens begeleidt Compas+ Educatie leerlingen bij het maken van hun huiswerk, helpt hen met het inplannen van de stof, analyseert eventuele knelpunten en stelt een individueel leerplan op. Met deze methode leren wij leerlingen studeren, zodat niet alleen hun resultaten beter worden, maar ook hun zelfvertrouwen en de motivatie toenemen. Studenten/leerlingen maken op 3,4 of 5 dagen per week tussen 15.00 en 18.00 uur huiswerk in een inspirerende en een vertrouwde omgeving. Hierbij worden ze begeleid door een team van professionele begeleiders onder supervisie van een orthopedagoge en psychologen.