Ontwikkeling van studievaardigheden en leerstrategieën

Compas+ Educatie streeft er naar dat iedere leerling op den duur zelf zijn huiswerk kan plannen en maken. Daarom wordt er veel aandacht besteed aan het ontwikkelen van “leren leren” zoals:

 • het toepassen van verschillende leerstrategieën
 • het leren maken van goede samenvattingen
 • het oefenen met de leerstof
 • het optimaal voorbereiden op een (schriftelijke) overhoring of proefwerk.

Wat kunt u van ons verwachten?

 1. Intakegesprek in het bijzijn van de ouder(s)/verzorger(s) en leerling
 2. Leerlingen motiveren staat voorop
 3. Gerichte doelstellingen per leerling
 4. Een persoonlijke begeleider
 5. Overleg met ouders na ieder schoolrapport
 6. Bij aankomst eten en drinken naar keuze
 7. Elektronisch leerling-dossier
 8. Interdisciplinair overleg
 9. Kleinschalig en professioneel.
 10. Een breed aanbod van aanvullende diensten