Triple A Concept

Huiswerk maken is leuk als je de stof begrijpt, als je de opdracht door hebt en als je grotere verbanden ziet. Dan raak je gemotiveerd om door te gaan en meer te leren. Die motivatie staat bij ons centraal.

We helpen leerlingen om gemotiveerd te raken én te blijven door ons triple A concept.

Aansluiting

Wij streven naar een optimale aansluiting. Door onze persoonlijke intake en het maatwerkconcept bieden wij geen standaarduitleg, geen standaard leerstrategieën en geen standaard pauzetijden, maar alles afgestemd op het kennisniveau van uw zoon of dochter.

Aandacht

Als wij denken dat het helpt om dingen beter te begrijpen of te onthouden, geven wij ongevraagd aandacht, advies en hulp, Extra informatie is geen ballast, maar een kapstok om nieuwe kennis aan op te hangen.

Aanmoediging

De begeleiders van Compas+ Educatie stimuleren uw zoon of dochter om op een zelfstandige manier te denken en te werken. Uw zoon of dochter krijgt altijd als eerste het woord als het gaat om het maken van een planning, aanpak of de uitwerking van een som. Op die manier wordt hij of zij niet afhankelijk van onze begeleiding. Compas+ gaat uit van wat uw zoon of dochter al kan, snapt, weet en leuk vindt. Vanaf dat punt leggen we verbanden met wat moeilijker is en niet leuk is. Stap voor stap, zodat de stof beter wordt begrepen. Want alles wat makkelijker wordt, wordt ook leuker. Daarmee verschuiven we extrinsieke naar intrinsieke motivatie. En hoe dichter bij intrinsieke motivatie je komt, hoe groter het lange termijn effect van leren.

Deze methode maakt Compas+ Educatie meer dan een plek om huiswerk te maken. Wij bieden een omgeving waarin jonge mensen alle ruimte krijgen om hun kennis en vaardigheden te vergroten en daarbij hun sterke en zwakke kanten te ontdekken. Met de hulp van enthousiaste begeleiders creëert uw zoon of dochter de beste kansen om later te kunnen bereiken wat hij of zij graag wil.