Intakegesprek

Het intakegesprek vindt plaats bij aanvang van een begeleidingtraject of voor een langere periode van bijlessen. Bij het intakegesprek wordt nagegaan wat de wensen en verwachtingen zijn van u en uw zoon / dochter ten aanzien van de inzet van Compas+ Educatie. Specifieke leerproblemen en eventuele gedragsproblemen worden besproken.

Leerlingvolgsysteem

Na een intakegesprek bij aanvang bieden wij u de gelegenheid om continu op de hoogte zijn van alle zaken die de leerling betreffen.

Dit is 24 uur per dag mogelijk door het inloggen via Internet op ons leerlingvolgsysteem. De gegevens van iedere dag worden u online en in een afgeschermde omgeving aangeboden.

U gebruikt daarvoor een wachtwoord, waardoor ú alleen de gegevens van uw kind kunt inzien. Zo kunt u bijvoorbeeld online zien, ook als u nog op uw werk bent, wanneer uw zoon of dochter op locatie is aangekomen en wanneer hij/zij is vertrokken.

Wij berichten u hoe wij samen met u zoon / dochter de toetsen en proefwerken voorbereiden en aan welke andere activiteiten aandacht wordt besteed. Ook vermelden wij, indien nodig, wat uw zoon / dochter thuis nog moet doen.

Natuurlijk informeren wij u op deze site ook over de houding en het gedrag van de leerling en de gemaakte afspraken hierover.

Tussentijdse evaluatie

Na elk schoolrapport of eerder bij tussentijdse bijzonderheden wordt er bij voorkeur persoonlijk contact met u opgenomen om u op de hoogte te stellen van onze algemene indruk, de gemaakte vorderingen en eventuele problemen.