Voor het meten van de intelligentie maken wij gebruik van de WISC III/ WAIS. Soms wordt er door een instelling of opleiding specifiek naar een van deze intelligentieonderzoeken gevraagd en heeft u snel een uitslag nodig. Compas+ Onderwijs kan in de meeste gevallen binnen enkele dagen de test uitvoeren en de uitslag voor u gereed hebben.

De tests meten wat uw zoon of dochter op cognitief- intellectueel terrein geleerd heeft. De scores kunnen worden gezien als maat voor datgene wat hij of zij zich in cognitief opzicht in het verleden heeft eigengemaakt. De intelligentiescore is een goede voorspeller van succes op school.

Leeftijdscategorie WISC: 6 t/m 16 jaar

Leeftijdscategorie WAIS: 17 t/m 85 jaar