De NIO (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijs) wordt gebruikt voor het bepalen van het juiste niveau van voortgezet onderwijs. De NIO toets is een betrouwbaar en valide alternatief voor de CITO-eindtoets en wordt daarom veel ingezet als second opinion. Aan de hand van de uitslag van de NIO toets geven wij uw kind een onafhankelijk maar concreet schooladvies.

Korte omschrijving:

Het verschil tussen de NIO en de CITO is dat de CITO meet wat kinderen hebben geleerd in 8 jaar onderwijs (de feitelijke schoolprestaties) en de NIO bepaalt wat kinderen ‘in huis hebben’ (de mogelijke schoolprestaties).