Intelligentieonderzoek

Voor het meten van intelligentie maken wij gebruik van verschillende testen afhankelijk van de leeftijd van het kind. Beschikbare testen zijn: NIO, WISC en WAIS. De testen geven een uitgebreid beeld van de cognitieve mogelijkheden van de leerling. Deze mogelijkheden worden uiteengezet in sterke en zwakke punten, bijvoorbeeld op het gebied van woordenschat en begrip, rekenen, ruimtelijk inzicht, sociaal inzicht en verwerkingssnelheid. Er wordt een rapport geschreven waarin het verbale (talige) IQ, het performale (doe) IQ en waar mogelijk het totale IQ worden gegeven. Met behulp van het onderzoek, de analyse en onze adviezen heeft u een waardevol instrument voor een beter begrip en begeleiding van uw kind.

Doel van het onderzoek

Er kunnen verschillende aanleidingen zijn voor een intelligentieonderzoek zoals:

  • Algemene vragen omtrent het intelligentie- en ontwikkelingsniveau van het kind;
  • Leerproblemen waarbij moet worden vastgesteld of uitgesloten dat deze gerelateerd zijn aan de capaciteiten van uw kind;
  • Uw kind heeft een eindtoets gemaakt en het is nog steeds niet duidelijk welk schoolniveau het meest passend is;
  • Als toelatingstest voor het Leonardo-onderwijs (IQ moet 130 of hoger zijn);
  • Vragen omtrent het doorstroomniveau voor een vervolgopleiding.

Werkwijze

Voorafgaand aan de test houden we een intakegesprek waarin we uw situatie met u bespreken en kijken op welke manier we u en uw kind het beste verder kunnen helpen. Vervolgens plannen we een afspraak.
De test wordt afgenomen in ons pand aan de Hertogsingel te Maastricht. De totale test neemt ongeveer 3 uur in beslag.

Na afloop van de test ontvangt u binnen 5 werkdagen een uitgebreide en heldere rapportage inclusief aanbevelingen en adviezen. Kort hierna nemen wij contact met u op voor het maken van een afspraak om de bevindingen te bespreken.