Wilt u weten:

 • of uw kind méér in huis heeft dan de CITO-uitslag aangeeft?
 • welk schooltype het best bij uw kind past?
 • of uw kind dyslectisch is of kampt met een ander leerprobleem?
 • of uw kind de juiste profielkeuze doet?

Laat uw kind dan testen door onze orthopedagoog en/of psychologen. Een uitgebreid onderzoek naar capaciteiten en eventuele leerproblemen neemt een kleine dag in beslag. Er wordt een uitgebreid onderzoeksverslag opgesteld dat in een gesprek nader wordt toegelicht.

Daarbij wordt tevens advies gegeven over eventuele verdere hulp en begeleiding. In geval van dyslexie wordt een officiële dyslexieverklaring door een geregistreerde GZ-psycholoog verstrekt.

Voordelen Compas Advies en Begeleiding

 • Wij werken alleen met individuele testafnames
 • Wij hebben geen wachtlijsten
 • Wij zorgen voor een snelle rapportage en uitstekende nazorg

 Testen

 1. IQ test; cognitieve vaardigheden (NIO, WISC en WAIS)
 2. Onderpresteren
 3. Hoogbegaafdheid
 4. Dyslexie
 5. Schoolkeuze
 6. Studiekeuze